www.Google.com.pl.pl
Prognoza pogody @ICM (PL)
Ling.pl

Zaklady Transportu Miejskiego

Forum Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie
Forum dyskusyjne Trampa
OCFC Forum (Opel Corsa FanClub Forum)
Forum dyskusyjne SKG
Forum dyskusyjne KTE-Styki

WGUiSW - Warszawska Grupa Użytkowników i Specjalistów Windows


The Official Dilbert Website (daily comic)
What The Duck (comic strips)

OpenCaching PL
www.Discogs.com

mBank
Cisco Networking Academy Program
Portal języka angielskiego