Mały zbiór powszechnie używanych akronimów

Na listach dyskusyjnych i forach internetowych często używane są akronimy. Poniżej zamieszczam mały zbiór tych najczęściej używanych i spotykanych.

AFAIC As far as I'm concerned
AFAIK As far as I know
AFK Away from keyboard
BRB Be right back
BTDT Been there, done that
BTW By the way
BUAG Butt-ugly ASCII graphic
C/C Comments and criticism
EOM End of message
FAQ Frequently Asked Question Lista odpowiedzi odnoszacych się do najczęściej zadawanych pytnań.
FWIW For what it's worth
FYI For your information
HTH Hope this helps
IANAL I am not a lawyer
IIRC If I recall correctly
IMHO In my humble opinion
IMNSHO In my not so humble opinion
IMO In my opinion
IOW In other words
LMAO Laughing my butt off
LOL Laughing out loud
NG Newsgroup
OTOH On the other hand
RL Real Life, as opposed to the Internet
ROFL Rolling on the floor laughing
ROFLMAO Rolling on the floor laughing my butt off
RTFM Read The Fine Manual.
SO Significant other W odniesieniu do partnera bez przypuszczeń dotyczących płci, czy natury związku.
TLA Three letter acronym
TTYL Talk to you later
WFN Wrong forum, noob
WTF What the f**k
YMMH You might mean here
YMMV Your mileage may vary
{g} Grin
{BG} Big grin

Opracowałem na podstawie strony http://kb.iu.edu/data/adkc.html.